Två personer skriver under ett juridiskt avtal inom arbetsrätt.

Professionalism & kreativitet

Välkommen till Warghs Juridiska Byrå
  • Kostnadsfri utvärdering
  • Digital & fysisk rådgivning
  • Svarsgaranti en arbetsdag
  • Fast eller rörligt pris

Rättsområden

På Warghs har vi samlat allt kunnande för att du enkelt ska kunna hantera juridiska frågor. Vi hjälper både privatpersoner och företag, oavsett om du är, entreprenör, anställd eller arbetsgivare. Vi stöttar dig genom hela den juridiska processen.

Arbetsrätt

Arbetsrätten är ett omfattande rättsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare samt respektives rättigheter och skyldigheter. Många situationer kan uppstå då du behöver konsultera en jurist. Även frågor gällande arbetsmiljö och kollektivavtal ryms inom arbetsrätten. Warghs arbetsrättsjurister är kända på marknaden för sin höga specialistkompetens inom detta område.

En omsorgsperson som tar hand om en äldre person och behöver Arbetsrätt för personer inom äldrevården.

Avtalsrätt

Warghs entreprenadjurister tillhör den absoluta eliten och har lång erfarenhet av att tackla dagens höga krav på kunskap och branschkännedom. Med vår stora bredd och geografiska spridning kan vi med enkelhet tillhandahålla rätt expertis för ditt företags projekt.

Två personer som skakar hand efter att ha haft en juridisk rådgivning kring avtalsrätt.

Affärsjuridik

Våra jurister arbetar med all affärsjuridik som rör både dig som enskild näringsidkare som delägare i aktiebolag eller handelsbolag. Vi hjälper dig med allt från företagsöverlåtelser till kompanjonavtal och aktieägaravtal. Vi kan även företräda dig i tvister inför domstol och skiljeförfarande.

Juridiska avtal inom avtalsrätt och arbetsrätt
Arbetsrätt och avtalsrätt i Stockholm

Henric Einarsson

Lång och bred erfarenhet av samtliga områden inom juridik med särskild inriktning mot affärsjuridik, arbetsrätt och tvister.

Boutiquebyrå med
klienternas intresse i fokus

Vi är en samling av lösningsorienterade och resultatdrivna jurister som brinner för juridiken. Vi vill hjälpa både privatpersoner och företag med deras rättsliga problem. Warghs bistår sina klienter med juridisk rådgivning kopplat till en rad olika rättsområden och vi kännetecknas av hög servicegrad, pragmatiska råd och kreativitet.

Hos Warghs är professionalism ett konstant ledord som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vet hur komplicerat juridik kan vara och vill hjälpa alla att navigera juridiken. Vår juridiska rådgivning knyts alltid till klientens behov, kommersiella utmaningar och affärsmål. Kontakta oss så hjälper vi dig så att du kan komma ut som vinnare. Boka konsultation.

Behöver
du hjälp?

Vi är specialister inom olika juridiska områden, som affärsjuridik, arbetsrätt, bostadsjuridik, familjerätt, migrationsrätt och tvistelösning. Vi tror på att göra juridik begriplig och att nå oss ska vara smidigt.Det är alltid gratis att ha inledande samtal med oss på Warghs.
Kontakt

Våra tidigare kunder

Vi är experter på affärsjuridik, arbetsrätt, bostadsjuridik, familjerätt, migrationsrätt och tvistelösning. Vi anser att ska vara enkelt att förstå juridiken och ännu enklare att kontakta oss.

Jag hade en arbetsrättstvist.

Warghs är mycket seriösa och duktig på sitt jobb, inga konstigheter eller krångel. De gjorde allt jobb medans jag hölls informerad om händelseförloppet. Bra priser och väldigt kunniga.
Hugo C.

Min chef ville sparka mig.

Min chef ville sparka mig men deras jurist hjälpte mig att erhålla flera gånger min månadslön i vederlag efter att arbetsgivaren hade sagt upp mig utan saklig grund och gjort fel med med formkravet. Jag är väldigt tacksam över den hjälp jag fick!
Greta J.

Vi fick rätt i tvist.

Vi är en entreprenadfirma som hamnade i tvist med en av våra kunder som vägrade betala trots att vi hade utfört arbete enligt överenskommelse samt ÄTA-arbeten. De hjälpte oss att få rätt i tvist och vår kund fick betala både den ursprungliga överenskommelsen samt det löpande tilläggsarbetena.
Isabella R.

Aktuellt

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg