Henric sitter i en fotölj och arbetar. Henric är specialist på avtalsrätt och arbetsrätt.

Om oss

Juristbyrån i storstäderna

Vilka är vi?

Warghs är en affärsjuridisk byrå verksam inom främst arbets-, bolags och migrationsrättens område. Vi finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi åtar oss ärenden i hela landet och kan möta dig där du som klient befinner dig.

Bygger kompetens inifrån och ut

Vi tror att medarbetare som trivs, samarbetar och ges de bästa förutsättningarna för att lyckas tillsammans skapar mest kundnytta. Vi utbildar oss således regelbundet inom såväl förhandling som inom våra specialistsområden.

Kontakta oss på Warghs

Vi är experter på affärsjuridik, arbetsrätt, bostadsjuridik, familjerätt, migrationsrätt och tvistelösning. Vi anser att ska vara enkelt att förstå juridiken och ännu enklare att kontakta oss. Alla inledande samtal med Warghs är alltid kostnadsfria.

Kontakt
Arbetsrätt och avtalsrätt i Stockholm

Möt teamet bakom byrån

Lång och bred erfarenhet av samtliga områden inom juridik med särskild inriktning mot affärsjuridik, arbetsrätt och tvister.

Henric sitter i en fotölj och dricker kaffe. Henric är specialist på avtalsrätt och arbetsrätt.

Bli en del av flocken, jobba hos oss

Warghs värderingar utgår ifrån hur vargen organiserar sin flock med tydligt ledarskap och samarbete i syfte att konkurrera. Det som den enskilda individen inte uppnår på egen hand uppnås genom samarbetet i flocken. Vargen kommunicerar med tydlighet och är ärlig mot sin omgivning. Vargen är aktiv och agerar på ett djärvt sätt i enlighet med upparbetad erfarenhet. Vargen är även omhändertagande om sina egna och försvarar flocken mot angrepp.

Arbetsform