Två personer som skakar hand efter att ha haft en juridisk rådgivning kring avtalsrätt.

Avtalsrätt för företag

Juridisk hjälp med avtal

Vad är avtalsrätt?

Avtalsrätt är det rättsområde inom juridiken som kretsar kring de regler och grundläggande principer som vägleder hur avtal skapas, tolkas och verkställs mellan olika parter. Det utgör en fundamentell pelare inom civilrätten och utgör den essentiella grundvalen för en mångfald av kommersiella och personliga transaktioner samt överenskommelser.

  • Avtalsingående
  • Avtalstolkning
  • Ogiltighet och upphävande
  • Avtalsslutförande
  • Skadestånd och påföljder
  • Force majeure

Kompetenta Jurister

Warghs entreprenadjurister tillhör den absoluta eliten och har lång erfarenhet av att tackla dagens höga krav på kunskap och branschkännedom. Med vår stora bredd och geografiska spridning kan vi med enkelt tillhandahålla rätt expertis för ditt företags projekt.

Warghs erfarna jurister är redo att hjälpa er såväl inför, under som efter ert projekt. Vi har erfarenhet av att företräda tekniska konsulter, beställare, finansiärer och entreprenörer från både den offentliga och den privata sektorn. Bland våra klienter finns bland annat fastighetsägande bolag, stora och små byggföretag, kommuner och föreningar. Under projektets gång kan vi bistå med råd och löpande revision för att undvika att dessa leder till tvist. Våra jurister har stor erfarenhet av tvister relaterat till entreprenad i både domstol och skiljenämnd. Skulle en tvist uppstå kan vi snabbt och resolut hjälpa er med att reda ut tvistefrågorna, analysera risker och biträda er vid förhandling eller i process vid allmän domstol eller skiljenämnd.

Behöver du hjälp med avtalsrätt?

Vi är specialister inom olika juridiska områden, som affärsjuridik, arbetsrätt, bostadsjuridik, familjerätt, migrationsrätt och tvistelösning. Vi tror på att göra juridik begriplig och att nå oss ska vara smidigt.Det är alltid gratis att ha inledande samtal med oss på Warghs.

Kontakt