En grupp människor genomgår förhandlingar kring juridiska frågor.

Juridisk hjälp för företag

Vi hjälper dig som företagare

Gedigen kompetens

Warghs är en juristbyrå med bred juridisk kompetens. Vi besitter en gedigen kompetens och åtar oss uppdrag inom juridikens samtliga områden Vår erfarenhet sträcker sig från den lilla företagsklienten till multinationella koncerner, både i Sverige och utomlands. Våran Juristbyrå arbetar obegränsat inom samtliga områden och våra jurister hanterar dagligen små som stora juridiska utmaningar.

Juridisk rådgivning företag

Vi kan bistå dig och ditt företag med att granska och upprätta kommersiella avtal av olika slag. Vi kan också vara bollplank om du vill se över företagets juridikbehov i stort och hjälpa dig att fatta beslut.

Våra tjänster

På Warghs har vi samlat all expertis för att du ska känna dig bekväm med att navigera den juridiska djungeln. Vi biträder privatpersoner, företag, investerare, entreprenörer, utvecklare, arbetstagare och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.

Arbetsrätt

Arbetsrätten är ett omfattande rättsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare samt respektives rättigheter och skyldigheter. Många situationer kan uppstå då du behöver konsultera en jurist. Även frågor gällande arbetsmiljö, kollektivavtal och stridsåtgärder ryms inom arbetsrätten. Våra jurister bistår dig när du behöver juridisk hjälp. Våra jurister kan även vara dig behjälplig vid arbetsrättsliga förhandlingar.

Arbetsrätt och avtalsrätt inom kollektivtrafiken.

Avtalsrätt

Warghs entreprenadjurister tillhör den absoluta eliten och har lång erfarenhet av att tackla dagens höga krav på kunskap och branschkännedom. Med vår stora bredd och geografiska spridning kan vi med enkelhet tillhandahålla rätt expertis för ditt företags projekt.

Två personer som skakar hand efter att ha haft en juridisk rådgivning kring avtalsrätt.

Affärsjuridik

Affärsjuridik är inte bara regler och paragrafer; det är byggstenarna som ditt företag vilar på. Vi förstår att varje företag har sina unika behov, och här kommer vår erfarenhet till användning. Genom skräddarsydda råd och strategier ser vi till att dina affärsintressen är säkrade och stöttade. Oavsett om det gäller kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, arbetsrätt eller tvistlösning, har vi den nödvändiga specialkompetensen för att vägleda dig genom varje steg.

Juridiska avtal inom avtalsrätt och arbetsrätt