Arbetsrätt och avtalsrätt inom kollektivtrafiken.

Arbetsrätt för företag

Juridisk hjälp för dig som arbetsgivare

Vad är arbetsrätt?

Arbetsrätten är ett omfattande rättsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare samt respektives rättigheter och skyldigheter. Många situationer kan uppstå då du behöver konsultera en jurist. Även frågor gällande arbetsmiljö, kollektivavtal och stridsåtgärder ryms inom arbetsrätten. Våra jurister bistår Dig när Du behöver juridisk hjälp. Våra jurister kan även vara dig behjälplig vid arbetsrättsliga förhandlingar.

    • Ingående och avslutande av anställningsavtal
    • Förhandlingar och kollektiva uppsägningar
    • Anställningsskydd
    • Arbetsmiljö
    • Outsourcing och omorganisationer

Kompetenta Jurister

Våra jurister hjälper dig som arbetsgivare med frågor som rör arbetsrätt. Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina anställda. Oavsett om du behöver hjälp med anställningsavtal, ersättningsmodeller eller incitamentsprogram inför en nyanställning eller om du behöver hjälp att avsluta en anställning så kan våra jurister vägleda dig.

Inledningsvis kan vi konstatera att svensk arbetsrätt med lagen om anställningsskydd (LAS) i kombination med eventuella kollektivavtal ställer stora krav på dig som arbetsgivare. Det kan därför kännas tryggt att tillsammans med en jurist reda ut vad du har för rättigheter och skyldigheter gentemot dina anställda. Vi företräder även arbetsgivare i fackliga förhandlingar och/ eller i domstol vid arbetsrättsliga tvister. Det är dock viktigt att ta hjälp i tid vid den här typen av ärenden så att en erfaren jurist kan säkerställa att hela processen går rätt till.

Behöver du hjälp med arbetsrätt?

Vi är specialister inom olika juridiska områden, som affärsjuridik, arbetsrätt, bostadsjuridik, familjerätt, migrationsrätt och tvistelösning. Vi tror på att göra juridik begriplig och att nå oss ska vara smidigt.Det är alltid gratis att ha inledande samtal med oss på Warghs.

Kontakt