Är Semesterlön eller semesterersättning inkluderad i lönen?

Henric Einarsson

Semesterersättning regleras enligt Semesterlag (1977:480)(SemL). Enligt 1 § SemL har varje arbetstagare rätt till semesterförmåner som utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Det innebär att varje arbetstagare oberoende av vilken anställningsform har rätt till semesterförmån. Ett anställningsavtal som inskränker rätten till semesterförmåner är enligt 2 § SemL ogiltig.

Har det på förhand kommits överens om att en anställning inte skall vara i mer än tre månader så får det avtalas om att semesterledighet inte ska läggas ut (se 2a § SemL). Arbetstagaren har i ett sådant fall rätt till semesterersättning enligt 5 § SemL.

Beräkning av semesterlön för arbetstagare görs enligt 16 § SemL. Bestämmelsen innebär att en arbetstagare som har en på förhand bestämd per vecka eller månad fast månadslön enligt 16 a § SemL (semesterlön enligt sammalöneregeln), annars beräknas den enligt 16 b § SemL (semesterlön enligt procentsregeln).

Semesterersättning skall betalas ut senast en månad efter att en anställning har upphört enligt 30 § SemL.

Framkommer det i anställningsavtalet att lönen är inklusive semesterersättning så innebär detta att arbetsgivaren redan har räknat in semesterersättningen som du kommer att ha rätt till i din lön. Detta måste också framkomma tydligt på lönespecifikationen och går därför inte att ”baka in” utan måste framkomma klart och tydligt att en del av lönen utgörs av semesterersättning. Det är därför viktigt att alltid undersöka ifall löneförslaget är inklusive eller exklusive semesterersättning och att lönespecifikationen innehåller lönebelopp för semesterersättning skilt från din lön.

LÖN INKL. SEMESTERLÖN

Lön: 50,000 kronor

Semesterlön: 12% av lön

50,000 / 1,12 = 44,642 kronor i grundlön 

50,000 – 44,642 = 5358 kronor i semesterersättning

Total ersättning inkl. semesterersättning: 50,000 kronor (varav 5358 kronor i semesterersättning

LÖN EXKL. SEMESTERLÖN

Lön: 50,000 kronor

Semesterlön: 12% av lön

50,000*1,12 = 56,000 kronor i total ersättning

56,000 – 50,000 = 6,000 kronor i semesterersättning

Total ersättning inkl. semesterersättning: 56,000 kronor (varav 6000 kronor i semesterersättning

Observera att det kan uppkomma situation där avtalet är så pass otydligt att du inte haft fog att anta att semestersättningen skulle ingå i lönen.

Varför du ska välja Warghs som Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg