Bemanningsföretag hyr ut anställd till företag

Henric Einarsson

Inhyrning av person genom bemanningsbolag eller bemanningsföretag

Att hyra in arbetskraft genom ett bemanningsbolag har flera
positiva aspekter och gör det möjligt för företag att mer flexibelt kunna
anställa rätt kompetens när man utvecklar verksamheten. Att hyra in anställda
genom bemanningsföretag är dock inte utan sina brister och det kan uppstå flera
olika frågetecken.

Följande inlägg kommer att handla om ett scenario där ett
bemanningsföretag hyr ut en anställd till ett företag som sedan endast en dag
senare sparkar arbetstagaren. Denna arbetstagare vägrar komma tillbaka till
arbetsplatsen och slutar också på bemanningsföretaget för att ta ett arbete på
en annan arbetsplats till en längre månadslön.

Säga upp inhyrd personal

Upplägget kan se ut så att bemanningsföretaget hyr ut sin
anställd till en pizzeria. Det finns mellan de båda bolagen en överenskommelse
om att det finns 2 veckors uppsägningstid från båda parterna om att avsluta en
inhyrning av personal. Inhyrningen är en avtalsrättslig överenskommelse och
bestämmelserna i LAS är inte tillämpliga. Bolagen är fria att själva bestämma
förutsättningarna och kraven för avtalets utformning.

Den anställde lämnar bolaget då den upplever mobbning och
kundens personal vägrar arbeta med den anställde. Den anställde vägrar att
komma tillbaka och säger sedan upp sig från bemanningsföretaget. Det finns en
uppsägningstid om 2 veckor och arbetsgivaren arbetsfriar dessutom arbetstagaren.
Redan samma dag lyckas personen hitta ett arbete på en annan arbetsplats, dock
till en lägre månadslön. Tidigare har personen haft 29,000 kronor och på den
nya arbetsplatsen har personen 28,000 kronor.

Avdrag och mellanskillnad

Den anställde har en uppsägningstid gentemot
bemanningsföretaget. Om man blir arbetsbefriad men erhåller nytt arbete under
uppsägningstiden har arbetsgivaren enligt LAS rätt att göra avdrag för
inkomster som arbetstagaren får av annan anställning under tiden arbetstagaren under
uppsägningstiden. Alltså, om arbetstagaren får ett jobb med samma eller högre
lön än arbetstagaren under sin första anställning så behöver arbetsgivaren inte
betala ut någon lön till den anställde.

Den anställde har som sagt lyckats erhålla ett annat jobb
vilket innebär att arbetsgivaren endast kan bli skyldig för mellanskillnaden. Arbetstagaren
hade en lön på 29,000 kronor per månad och i hans nya jobb får han 28,000
kronor per månad. Det innebär att arbetsgivaren då har en skyldighet att under
uppsägningstiden ersätta arbetstagaren 1,000 kronor per månad för att täcka
mellanskillnaden.

 Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg