Juridiska avtal inom avtalsrätt och arbetsrätt

Affärsjuridik för företag

Är du en näringsidkare och behöver hjälp?

Vad innebär affärsjuridik?

Affärsjuridik utgör den rättsliga ramen för både företag och privatpersoner inom civilrätten. Det är viktigt att notera att affärsjuridiken inte har någon statlig aktör och därför leder tvister inte till påföljder som fängelsestraff, om inte brott begås.

Inom affärsjuridiken täcker olika områden allt från associationsrätt för aktiebolag till entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsbeskattning, företagsöverlåtelser, skadeståndsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och offentlig upphandling. Denna rättsomfattande sfär påverkar både stora och små företag samt entreprenörer, och hjälper dem att följa lagar och regler på ett korrekt sätt.

    • Juridisk rådgivning
    • Granskning av avtal
    • Upprättande av kontrakt
    • Tvistelösning
    • Utredning av regelefterlevnad

Juridisk rådgivning privat

Warghs fokuserar på klientnyttan och arbetar för att hitta de effektivaste lösningar på ditt specifika juridiska problem. Vi tar hand om dig som klient genom hela processen och gör juridiken begriplig.

Behöver du hjälp med affärsjuridik?

Vi är specialister inom olika juridiska områden, som affärsjuridik, arbetsrätt, bostadsjuridik, familjerätt, migrationsrätt och tvistelösning. Vi tror på att göra juridik begriplig och att nå oss ska vara smidigt. Det är alltid gratis att ha inledande samtal med oss på Warghs.

Kontakt