Brottsmisstänkt ordningsvakt sades upp av hovrätten

Henric Einarsson

En ordningsvakt som åtalats för sexuella trakasserier vid kammarrätten i Västsverige har blivit av med jobbet, enligt en dom från Arbetsdomstolen (AD). Brottsanklagelsen innebar att han inte kunde utföra många rutinuppgifter under 17 månader, vilket medförde en sådan olägenhet för arbetsgivaren att uppsägningen var motiverad.

På grund av väktarens påstådda brott beslutade polisen att tillfälligt stänga av honom som väktare. Hans säkerhetsorder löpte därefter ut och förnyades inte, och han fick sparken av personliga skäl utan rättegång i domstol.

AD påpekade att avstängningen innebar att väktarna inte klarade av de kärnuppgifter som krävde tillsättning av ordningsvakter, vilket i hög grad försvårade hovrättens möjligheter att planera sin verksamhet och sin ekonomi. Den negativa konsekvensen är att arbetsgivaren inte ska behöva lida under en längre period.

Vid beslutet om uppsägning var det rimligt att anta att vakten inte skulle få tjänstgöra som ordningsvakt som tidigast mer än ett år senare. Han kommer att vara delvis arbetsoförmögen i minst 17 månader. AD fann i sin samlade bedömning att arbetsgivarens intresse av att kunna planera sin verksamhet och begränsa kostnaden för ytterligare personal vägde tyngre än väktarens intresse av att behålla anställningen. AD konstaterade därför att hovrättens uppsägning av vakten var sakligt grundad.

Lagrum: 7 § LAS

Dom: Svea hovrätt B 6204-20

Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg