Juridiskt stöd vid förhandling med arbetstagarorganisation eller anställd

Henric Einarsson

En arbetsgivare ansvarar för att följa den arbetsrättsliga lagstiftningen och eventuella kollektivavtal. Även om den svenska modellen innebär att arbetsgivaren i slutändan normalt får fatta det tilltänkta beslutet är förhandlingsskyldigheten dessförinnan långtgående. Även relativt små brott mot förhandlingsskyldigheten kan medföra ett kostsamt skadeståndskrav från arbetstagarorganisationen (facket). Kallar arbetstagarorganisationen till förhandling och arbetsgivaren vägrar inställa sig leder även det som regel till ett skadeståndskrav på åtminstone 30 000 – 50 000 kronor. Förvånansvärt nog saknar många kunskap om att det inte är valfritt att förhandla om arbetstagarorganisationen skickar en kallelse. Även vid LAS-åtgärder kan fel som arbetsgivaren begår leda till skadestånd och kostsamma tvister. Lagstiftningen ställer således stora krav på kompetensen hos arbetsgivaren. Den arbetsgivare som inte har en dedikerad HR-resurs med tillräcklig kompetens riskerar både kostsamma skadestånd och ofördelaktiga förhandlingsresultat om inget externt stöd anlitas.

För att undvika onödiga kostnader i form av skadestånd och för en bra process (även den framtida relationen med arbetstagarorganisationen kan vara viktig) är det därför väsentligt att anlita ett kvalificerat juridiskt stöd. Risken med att inte göra så är avsevärt större än kostnaden för stödet. Arbetstagarorganisationens förhandlare och ombudsmän är pålästa och kunniga. En arbetsgivare utan stöd hamnar därför lätt i underläge.

Kontakta en jurist direkt när du får en förhandlingsframställan, ska vidta en LAS-åtgärd eller i god tid innan du genomför en verksamhetsförändring eller omorganisation. Proaktiv rådgivning är alltid att föredra och förebygger ofta framtida kostnader och tvister.

Fördelar med att anlita en jurist som förhandlingsstöd

En jurist har djupa kunskaper inom bland annat arbetsrätt och kan sköta förhandlingen enkelt och effektivt utan sidospår. Förhandlingsskyldigheten innebär inte att arbetsgivaren måste ge efter på någon punkt – och juristen kan veta exakt var gränsen går för när förhandlingsskyldigheten är fullgjord. Det sparar tid och pengar. En ovan förhandlare gör ofta onödiga eftergifter. Om arbetstagarorganisationen inte har någon skicklig förhandlare kan juristen även normalt nå en mer än optimal lösning för arbetsgivaren.

Om du anlitar en jurist vet du att denne vidtar de åtgärder som bäst främjar ditt företag. Det uppstår även en jämvikt i partsförhållandet om arbetstagarorganisationen representeras av erfarna förhandlare.

Beroende på vad saken gäller finns även risk för att känslor påverkar förhandlingen om arbetsgivaren förhandlar själv. En jurist ser till sakfrågorna och är inte påverkad av tidigare omständigheter eller konflikter på arbetsplatsen. Det ökar sannolikheten för en bra förhandling med liten tidsåtgång.

Nackdelar?

Det finns inga nackdelar med att anlita en jurist. Oavsett om du nyttjar rådgivning inför en arbetsrättslig åtgärd eller förhandlingsgrundande aktivitet eller om juristen representerar företaget i förhandlingen blir resultatet sannolikt en bättre lösning på kortare tid. Arbetsgivaren kan fokusera på att driva sin verksamhet.

Är det dyrt att anlita en jurist?

En rådgivningstimme är en ringa investering i förhållande till vad ett skadestånd kan komma att bestämmas till. Fördelarna med en professionell och effektiv hantering av en förhandling gör dessutom kostnaden rimlig.

Sammanfattningsvis – vi på Warghs vill att du ska ha bästa möjliga arbetsrättsliga stöd så att du kan fokusera på ditt företag istället för tvister och förhandlingar. Det inledande samtalet är dessutom kostnadsfritt.

 Varför du ska välja Warghs Juristbyrå

  • Tillgängliga, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Snabb hantering är mer regel än undantag.
  • Alltid en första gratis kontakt och taxametern startar inte förrän vi är överens.
  • Garanterat snabba handläggningstider vid arbetstillstånd.
  • Du som kund kan känna dig trygg i att vi är försäkrade för vår rådgivningsverksamhet.

Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning

Läs fler artiklar

Håll dig informerad om de senaste händelserna inom olika juridiska områden genom våra kortfattade och lättillgängliga artiklar. Vi biträder privatpersoner, företag, entreprenörer och arbetsgivare genom hela den rättsliga processen.
Alla inlägg